Wie heeft een logopedist nodig - Logopedie Grave

Logopedie: een vakgebied van betekenis!

Logopedie: een vakgebied van betekenis!

Veel mensen hebben wel eens gehoord van logopedie. Misschien hebt u vroeger wel “spraakles” gehad, of probeert uw kind momenteel met behulp van een logopedist van stotteren af te komen. Wellicht verwijst u als huisarts of tandarts regelmatig iemand door naar de logopedist voor hulp bij spreken of eten. Toch is het vakgebied van de logopedist nog steeds relatief onbekend. Lees daarom hieronder over het brede werkterrein van de logopedist, hoe logopedie iemands leven kan veranderen en wat Logopedie-Grave voor u, uw kind of uw cliënt kan betekenen.

Wat is logopedie?

Bij logopedie betekenis denkt u waarschijnlijk het eerst aan begeleiding bij problemen met spreken, zoals slissen, stotteren of articuleren. Toch is het vakgebied nog veel breder. Naast het behandelen van slissen en stotteren kan de logopedist namelijk ook begeleiding bieden bij bijvoorbeeld spreekangst, aangezichtsverlamming, een te hoog of te laag spreektempo en broddelen. Bovendien is de logopedist niet alleen actief op het gebied van spreken, maar ook op het gebied van taalvaardigheid, stemgebruik, gehoor en slikken. Zo kan een logopedist hulp bieden bij dyslexie, dysartrie (problemen met spreken die ontstaan door bijvoorbeeld een spierziekte of een beroerte) of een vertraagde spraakontwikkeling. Ook bij heesheid, stemproblemen door kanker en andere stem- en keelklachten kunnen logopedische behandelingen raadzaam zijn. Bij gehoorproblemen als slechthorendheid en doofheid op latere leeftijd, of wanneer er bij u een CI geplaatst is, kunt u er met behulp van een logopedist aan werken dat u kunt blijven communiceren met uw omgeving.

Waarom logopedie?

Logopedie richt zich op de ontwikkeling, het herstel en het onderhouden van communicatie en het verwerken van eten en drinken. Eten en drinken verwerken is van vitaal belang om ons lichaam in leven te houden, terwijl spreken/communicatie voor mensen in sociaal-emotioneel opzicht heel belangrijk is. Logopedische zorg, advies, therapie en training is dan ook zeer betekenisvol. Het kan ervoor zorgen dat iemand met dyslexie weer leesplezier krijgt, het kan uw stotterende of slissende kind weer zekerheid geven in de klas, het geeft zangers en mensen met een spreekberoep de mogelijkheid hun beroep (weer) goed uit te voeren. Bij ernstige ziektes kan de logopedist u of uw partner helpen om zo goed als mogelijk is te blijven communiceren.

Wie heeft een logopedist nodig?

Logopedie is voor iedereen. In elke levensfase, van baby tot hoog bejaard, kan logopedie een rol van betekenis spelen. De bovenstaande afbeelding geeft prima weer wie en wanneer de specialitetiten van een logopedist kan gebruiken.

Wat kan Logopedie-Grave betekenen?

Als ervaren logopedist kan ik, Christel Mulder, u Logopedie-Grave van harte aanbevelen. Wij zijn geen standaard logopediepraktijk, maar juist die andere praktijk. Bijzonder zijn onze combinatiebehandelingen (bij Parkinson, Afasie of het DownSyndroom) en onze behandelingen op het gebied van ademhaling (voor mensen met astma, COPD of hyperventilatie). Ook voor prelogopedie en bij afwijkend mondgedrag kunt u bij ons terecht. Bij prelogopedie behandelen wij eet- en drinkproblemen bij (zeer) jonge kinderen. Het behandelen van afwijkend mondgedrag kan veel problemen op het gebied van orthodontie en tandheelkunde voorkomen of verhelpen. Wij zien en vinden verbanden waar anderen gewoon “vanuit het boekje” werken, wij kijken breed. Naast logopedist ben ik namelijk ook counselor – coach en vanuit die hoedanigheid kunnen wij eveneens mentortrajecten aanbieden of adviseren bij hoogbegaafdheid.

Dit was is een blog over logopedie betekenis, de eerste in een serie. Lees binnenkort ook mijn volgende blog als u, of jij, benieuwd bent geworden naar wat wij als logopedisten nog meer te bieden hebben.