werkwijze


Beschrijving Werkwijze

Een logopedisch traject bestaat uit verschillende ‘stappen’, van de aanmelding tot aan de daadwerkelijke start van de logopedische behandeling. Onderstaand volgt een korte beschrijving van onze werkwijze.

Aanmelding

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt zichzelf of uw kind via deze website (met behulp van het aanmeldingsformulier), via e-mail of telefonisch bij ons aanmelden. Meestal kunnen wij u, of uw kind, in de week na de aanmelding al ontvangen voor een screening en/of intakegesprek.

Screening en intakegesprek

Wij zijn Direct Toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u na de aanmelding bij ons terecht kunt zonder verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist. De logopedist voert een DTL screening uit (kort vooronderzoek) waarbij vragen worden gesteld over de klacht. Deze screening is bedoeld om te beoordelen of u met uw hulpvraag bij ons aan het juiste adres bent en is een vast onderdeel van onze werkwijze.

Komt u op verwijzing van een arts of specialist, dan vindt meteen een intakegesprek plaats waarbij uw hulpvraag besproken/verhelderd wordt. Hierbij worden de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem in kaart gebracht.

Logopedisch onderzoek

Na het intake- en anamnesegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek zullen wij in overleg met u de vervolgaanpak bepalen. Onze werkwijze is hierbij heel flexibel.

Second opinion

Bij ons bent u eveneens van harte welkom voor een second opinion, dit past geheel in onze werkwijze. Samen met u kunnen wij opnieuw uw situatie of die van uw kind (her)beoordelen. Lees meer over een second opinion

Logopedische behandeling

Bij Logopedie Grave wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk. Deze afspraken bedragen in totaal 30 minuten, waarvan 22-24 minuten cliëntgebonden zijn. De laatste minuten zijn gereserveerd voor administratie en het evalueren/nabespreken met de cliënt of ouder(s)/verzorger(s).

De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en aard van het behandeldoel. Daarnaast speelt de motivatie en inzet van de cliënt een grote rol.