Taalontwikkelingsstoornis - Logopedie Grave

Taalontwikkelingsstoornis, nog nooit van gehoord?

Taalontwikkelingsstoornis, ook wel TOS genoemd, wat is dat eigenlijk?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite om zich te ontwikkelen op het gebied van taal. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om woorden en klanken te onthouden. Wat de oorzaak is van een taalontwikkelingsstoornis dat weten we nog niet precies, maar mogelijk ligt een deel van het probleem in de hersenen.

Onwetendheid

Een taalontwikkelingsstoornis is niet hetzelfde als een taalachterstand, wat wel vaak wordt gedacht. De aandacht voor TOS is nodig omdat er nog veel onwetendheid is. Zowel bij ouders als bij leerkrachten, degenen die het juist bij kinderen moeten signaleren. Er zijn minstens zoveel kinderen met taalproblemen als ADHD en minstens 18x zoveel dan met autisme. In elke klas van 30 leerlingen zijn er ongeveer 2 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.Een ouder heeft dan wel door dat zijn kind niet goed uit zijn woorden komt, maar er wordt niet meteen aan een stoornis gedacht. Of mensen weten niet dat je hiervoor behandeld kunt worden. Voorheen werden hiervoor logopedische screenings gedaan op basisscholen. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren op deze vorm van preventie fors bezuinigd.

Kenmerken

Hoe weet je of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis? Kinderen die daar last van hebben, kunnen een of meer van de volgende kenmerken vertonen:

Het kind,

 • kent weinig woorden
 • heeft moeite om op een woord te komen
 • vertelt vaak hetzelfde (vaak dezelfde woorden)
 • maakt veel fouten in zijn zinnen
 • maakt erg korte zinnen
 • berijpt vaak niet wat er verteld wordt
 • klapt dicht, of zegt: “Dat weet ik niet” als er een vraag wordt gesteld
 • is stil en praat weinig
 • lijkt niet te luisteren
 • praat met veel denkpauzes, stopwoorden en herhalingen
 • wordt driftig als het niet begrepen wordt, of als het zelf iets niet begrijpt

Een taalontwikkelingsstoornis heeft negatieve gevolgen voor leren, welbevinden en carrière

Sommige kinderen blijven hun hele leven kampen met hun taalzwakte. Wanneer je moeite hebt met taal heeft dit consequenties voor je eigen ontwikkeling en welbevinden, je schoolloopbaan en carrière.

 • Miscommunicatie leidt tot frustratie, onbegrip, minder vriendschappen, vaker gepest worden
 • Mondelinge taalproblemen leiden tot schriftelijke taalproblemen. Wanneer je iemand die een verhaal vertelt niet goed begrijpt is het ook lastig om een geschreven verhaal te begrijpen
 • Ons onderwijssysteem is vrijwel volledig gericht op verbaal leren: de lesstof wordt aangereikt via mondelinge en schriftelijke instructie. Moeite met spreken, en begrijpen van taal, lezen en spellen leidt daarom tot leerproblemen en minder schoolsucces, ondanks een normale intelligentie
 • De taal- en hieraan gerelateerde leerproblemen hebben als consequentie dat een jong volwassene met TOS meestal laagopgeleid is. Miscommunicatie, zwakke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden beperken kansen op de arbeidsmarkt en kunnen ook eerder leiden tot ontslag.

Je kind kan er erg onzeker van worden. Het trekt zich terug of wordt juist agressief. Door de taalproblemen heeft je kind vaak moeite met het omgaan met klasgenoten. En ook als ouder weet je soms niet meer wat je moet doen om je kind te helpen. Dan kun je wel wat hulp gebruiken. Thuis of op school. Ditzelfde kun je als ouders van kinderen met autisme ervaren. Als de communicatieproblemen groter zijn dan de gedragsproblemen, kun je bij Logopedie Grave terecht.

Een animatie met uitleg

Taalontwikkelingsstoornis