OMFT-Logopedie-Grave-828x587


Beschrijving OMFT

Wat is OMFT?

product_6Oro-Myo-Functionele Therapie oftewel OMFT, is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Afwijkende  mondgewoonten kunnen namelijk het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling verstoren.

Duimzuigen-Logopedie-GraveHet doel van OMFT  is het weer in balans bren­gen van alle mondspieren door middel van oefeningen en het afle­ren van verkeerde reflexen. De therapie kan bestaan uit bet afleren van duim-, vinger- of speenzuigen, het afleren van mondademen, het aanleren van een goede slikgewoonte of oefenin­gen ter beperking van kaakgewrichtsklachten.

Door toepassing van OMFT kunnen andere therapieën, zoals articulatietherapie, orthodontie of een chirurgische kaakoperatie later een blijvend resultaat opleveren. In veel situaties zal zelfs dit soort therapieen en behandelingen voorkomen kunnen worden.

Het vroegtijdig herkennen en afleren van dit afwijkend gedrag kan veel ongemakken op latere leeftijd besparen. Met deze therapie worden zowel de oorzaak als de gevolgen van de afwijkende mondgewoonten aangepakt en afgeleerd.

Wanneer OMFT?

OMFT wordt ingezet indien er sprake is van een of meer van de onderstaande verschijnselen.

 • Bij mondademen
 • Een verkeerde stand van tanden, kiezen of kaken
 • Na orthodontische of kaak corrigerende behandelingen
 • Duimzuigen, vingerzuigen en/of speenzuigen
 • Indien er bij volwassen patiënten duidelijke problemen zijn bij het op zijn plaats blijven zitten van een overigens perfect vervaardigde gebitsprothese
 • Bij spraakmoeilijkheden zoals lispelen of slissen
 • Bij moeilijkheden met slikken, afwijkend slikken of eten
 • Indien er sprake is van een smal en hoog verhemelte
 • Indien er sprak is van “slappe” lipspanning
 • Indien er sprake is van een verkeerde tongpositie in rust, bijvoorbeeld een tong die naar buiten hangt
 • Allerlei ander ongewenst tonggedrag zoals bijvoorbeeld tongpersen
 • Bij kaakgewrichtsklachten en andere kaakproblemen
oor-Na-OMFT-Logopedie-Grave

foto: Wim Koopman

Eveneens:

 • Voorafgaand aan een orthodontistische behandeling als blijkt dat er sprake is van afwijkende mondgewoonten
 • Indien na orthodontische behandeling de ‘verholpen’ afwijking weer (gedeeltelijk) terugkomt (relaps)

Mogelijke gevolgen van afwijkende mondgewoonten

 • Tanden: Bij de diverse zuiggewoonten (zoals bijvoorbeeld duimen) worden de boventanden naar voren gedrukt. Hierdoor kan een gebitsverandering ontstaan, zoals een open beet of een overbeet.
 • Tongligging: De tong ligt bij duim-, vinger-, of speenzuigen onderin de mond, tegen óf tussen de tanden. Hierdoor kunnen de tanden naar voren geduwd worden.
 • Slikken: Wanneer ook bij het slikken de tong tegen of tussen de voortanden gedrukt wordt, is er sprake van een verkeerde slikwijze. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kaak- en gebitsstand.
 • Articulatie: De afwijkende tongligging kan ook gevolgen hebben voor de articulatie: een verkeerde uitspraak van met name de s en z, maar ook de uitspraak van de t, d, n, en l kunnen worden beïnvloed. Deze klanken worden dan met de tong tegen of tussen de tanden uitgesproken, in de volksmond ook wel slissen of lispelen genoemd.
 • Concentratie: Het zuigen kan een kind zo rustig maken dat het kind geen aandacht meer heeft voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld de uitleg van een leerkracht op school. Het kind is dromerig en niet voldoende geconcentreerd.

Patiënten met TMD-klachten als gevolg van een voorwaartse tongpositie en verkeerd slikpatroon, kunnen ook baat hebben bij OMFT. TMD staat voor  Temporo Mandibular Dysfunction. Bij deze groep ligt de tong meestal tegen of tussen de tanden en staat de onderkaak soms teveel naar voren geduwd. Dit meestal jarenlang bestaand afwijkend mondgedrag heeft een overrekking van de kauwspieren en het kaakgewricht tot gevolg. Dit geeft pijn in de spieren, hoofdpijn, nekpijn en compensatie van andere kauwspieren zijn mogelijk een gevolg. Deze klachten kunnen chronisch worden en tevens problemen veroorzaken met eten. Kauwen en afbijten van hard voedsel kan pijnlijk zijn of mogelijk met knappen (knak-geluiden) van het kaakgewricht gepaard gaan.

Behandeling

OMFT1 - Logopedie Grave Tijdens de behandeling wordt de tongpositie in rust gecorrigeerd, een alveolaire slik (waarbij de tongpunt op de alveolaire richel van het harde verhemelte geplaatst wordt) aangeleerd, en wordt er aandacht besteed aan de uitspraak van de alveolaire klanken (de t, d, l, n, r, s en z)

De logopedist zal bij de start van de behandeling eerst het OMFT-onderzoek uitvoeren. Na het in kaart brengen van het probleem, worden er in zo’n tien tot vijftien consulten van een half uur, door middel van spieroefeningen en/of het gebruik van een zachte mondtrainer (Myobrace), de gewenste mondgewoonten aangeleerd. Het proces en de resultaten worden door middel van herhaalde specifieke metingen en foto’s nauwkeurig bijgehouden.

OMFT kan op kleuterleeftijd gestart worden maar in de praktijk blijkt dat vanaf een leeftijd van 7-8 jaar de therapie veel soepeler verloopt omdat deze leeftijdsgroep beter zelfstandig kan oefenen. Naar mate de signalering en verwijzing door de tandarts en/of orthodontist op jongere leeftijd plaats vindt, des te beperkter de problemen blijven.

Soms zal een orthodontische voorbehandeling nodig zijn voordat de logopedist met de OMFT kan starten. Bijvoorbeeld wanneer de bovenkaak te smal is, waardoor er  geen of onvoldoende ruimte is om de tong naar boven aan te zuigen, wat nodig is bij een goede slikbeweging.

De orofaciale spieren kunnen het evenwicht in het orofaciale gebied zodanig verstoren dat bijvoorbeeld een open beet het resultaat is. Met hulp van myofunctionele therapie kan een logopedist het verstoord evenwicht herstellen en helpen een open beet te verminderen of het teruggaan van de tanden in hun oude stand na orthodontie te voorkomen.

Om een optimaal resultaat te bereiken werken wij nauw samen met tandartsen en orthodontisten. Indien gewenst is er eveneens contact met de leerkracht/mentor van de school.

Myobrace

Bij de OMFT behandeling kan gebruik gemaakt worden van een Myobrace. Door het dragen van een Myobrace worden kinderen bewust van een goede lipsluiting, neusademhaling, tongpositie en juist slikgedrag.

Waarom en Myobrace

Een slechte kaakontwikkeling niet door erfelijke factoren worden veroorzaakt. Modern onderzoek toont aan dat scheve tanden en kaaontwikkeling niet erfelijk bepaald zijn. Een Myobrace richt zich op behandelen van de onderliggende oorzaken. Hierbij ontsluiten myobraces de natuurlijke groei en ontwikkeling.

In meer dan 100 landen hebben Myobraces miljoenen kinderen wereldwijd met succes behandeld. Bekijk eens de engelstalige video hioeronder.

Patiënten die baat hebben bij een Myobrace, constateren na 3 maanden therapie verbetering met betrekking tot de lipspanning, de tongpositie en het mondgedrag. In sommige gevallen, bij vroegtijdig gebruik van een trainer, kan een verdere logopedische en/of orthodontische behandeling overbodig zijn.

Voor elke leeftijdsfase is er een geschikte trainer verkrijgbaar. Via onze webshop kunt u de Myobrace bestellen.

omft behandeling, omft behandeling.