Hoogbegaafd Logopedie Grave


Beschrijving hoogbegaafd

product_8Hoogbegaafd is een talent. Hoogbegaafde kinderen hebben niet alleen een hoog IQ, ze zijn ook extra gevoelig en creatief. Ze aanschouwen de wereld op hun eigen manier. Door deze kinderen op een passende manier te begeleiden geef je ze de wereld cadeau.Hoogbegaafd logopedie Grave

Zoeken naar de juiste weg

Hoogbegaafd is een talet maar ouders van hoogbegaafde kinderen zien zich vaak voor bijzondere opgaven gesteld, zoals uitdaging van hun gezag, nieuwe wegen vinden naar aanpassingen op school en het omgaan met intense emoties en stress. Ouders hebben er veel aan goed advies te krijgen als zij een hoogbegaafd kind hebben. Een hoogbegaafd kind kan, als het niet goed begeleid wordt, op school én thuis moeilijk handelbaar worden. Door advies in te winnen over hoogbegaafdheid kunnen ouders hun kind actief en op een positieve manier helpen het beste uit zichzelf te halen.
Je bent sneller en beter in allerlei cognitieve en informatieverwerkende processen. Echter, je bent ook ‘anders’ dan een groot deel van je omgeving en dat kan problemen met zich meebrengen.

Volgens de criteria van Mensa, de wereldwijde vereniging van hoogbegaafden, zijn mensen hoogbegaafd, die op een bepaalde intelligentietest binnen de hoogste 2% scoren. Op een populatie van 15 miljoen Nederlanders zijn dit nog altijd ruim 300.000 mensen.

Voor hoogbegaafde kinderen is er de laatste tijd veel aandacht, al betreft het nog altijd slechts 0,6% van de schoolkinderen, terwijl er 2% hoogbegaafd zijn. Volwassenen boven de 30 jaar hebben die aandacht meestal niet gehad.

Hoogbegaafdheid kan problemen met zich meebrengen, zoals:

 • anderen vinden je niet te volgen, je lijkt chaotisch te denken, je slaat stappen over
 • je probeert emoties verstandelijk te beredeneren, dat stuit op weerstand van bijvoorbeeld je partner
 • je bent (hoog)sensitief en soms wispelturig
 • je kunt verstrikt raken in rationele associaties
 • op je werk vindt men jou een betweter, ook al heb je meestal gelijk
 • na een betrekkelijk korte tijd vind je de uitdagende baan saai
 • je zoekt de nuance en wordt niet graag in een vakje geplaatst
 • je hebt een zeer sterke verbeeldingskracht (beelddenker)
 • je hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel
 • over het algemeen ben je snel verveeld en vaak op zoek naar nieuwe prikkels
 • als kind vond je weinig aansluiting bij je omgeving en had je een andere belangstelling dan de meeste kinderen
 • veel hoogbegaafden zijn ook hooggevoelig en kunnen zich slecht afsluiten voor prikkels uit de omgeving
 • je kunt in korte tijd veel werk verzetten, bovendien stel je hoge eisen aan jezelf, tot op het perfectionistische af. Dat kan je vatbaar maken voor burn-out
 • anderen worden moe van jou of associëren je snelle manier van denken en werken met ADHD
 • je hebt problemen met je leidinggevende, die je chaotisch vindt en te autonoom. Het liefst werk je voor jezelf
 • je trekt autoriteit in twijfel en kunt daardoor in problemen komen
 • je hebt sterke pieken en dalen in functioneren
 • je hebt een hekel aan saaie en routineuze klussen, je stelt routineklusjes eindeloos uit of maakt er fouten in
 • je lost problemen op eigen wijze op
 • je weet hoeveel je niet weet, die onzekerheid kan leiden tot onderpresteren en faalangst
 • je hanteert strengere normen dan de mensen om je heen

Niet alle bovenstaande punten zijn van toepassing op elke hoogbegaafde. Om te weten of je hoogbegaafd bent kun je je laten testen, onderaan de pagina staat een link voor een eerste thuistest. Hoogbegaafden zijn vaak ook hooggevoelig, meer informatie daarover vind je eveneens onderaan de pagina.

Behandeling

Als ouder van een hoogbegaafd kind zul je een weg willen vinden in

 • Het realiseren van een passend onderwijsprogramma zodat jouw kind zich werkelijk kan ontwikkelen en zinvol bezig kan zijn
 • Het ondersteunen van jouw kind om met behoud van zijn authenticiteit te leren afstemmen op zijn omgeving

De gangbare manier van opvoeden sluit niet goed aan bij de aard van hoogbegaafde kinderen. Het vergt daarom moed om van het gebaande pad af te wijken en bovendien inlevingsvermogen, behendigheid en creativiteit om op een vriendelijke en ferme manier de sturing te geven die het kind nodig heeft.

Als je vragen hebt over hoe je je hoogbegaafde kind het beste kunt begeleiden om (weer) lekker in zijn vel te zitten, meld je dan aan voor coaching van hoogbegaafden.

Tijdens de (ouder)training bouwen we aan een ondersteunend gezinsklimaat. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe help je een kind als het als TE wordt ervaren: te intens, te gevoelig, te perfectionistisch, te onzeker……
 • Hoe geef je leiding aan een kind op een manier die aansluit bij een non-conformistische aard, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een grote behoefte aan autonomie.  Alternatieven voor ‘straffen en belonen’
 • Hoe ga je om met een ontmoedigd (boos, depressief, tegendraads, teruggetrokken, faalangstig…..) kind
 • Hoe kun je de kracht van je kind aanboren en tot bloei laten komen

Meer informatie

hooggevoelig.nl