Beschrijving Behandelingen

Behandelingen - Logopedie GraveMaak een keuze uit de behandelingen waarin wij gespecialiseerd zijn en waarover u meer informatie wenst. Via de sub-pagina’s worden de verschillende behandelingen uitgebreid toegelicht.

Spreken Stotteren en Broddelen

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

Taal, Lezen, Schrijven en Dyslexie

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Stem en Vocal Coaching

Door verschillende oorzaken kunnen adem- en/of stemklachten ontstaan. Vaak bestaat er een relatie tussen die twee. Hieronder vindt u een aantal adem- en stemstoornissen die in onze praktijk onderzocht en behandeld kunnen worden. Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd (manuele facilitatie), waardoor er een betere balans ontstaat in het hele gebied rondom de larynx. Dit geeft veelal een betere ontspanning.

Gehoor en Luisterfuncties

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de luisterfuncties. Luisterfuncties worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Auditieve verwerking wordt omschreven als het mechanisme en de processen van het gehoor welke verantwoordelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van: lokalisatie en lateralisatie van geluid (bv. richtingshoren), auditieve discriminatie, auditieve patroonherkenning, auditief temporele waarneming, verstaan van spraak in achtergrondlawaai en verstaan van onvolledige (laag-redundante) spraak. Bovenstaande punten worden auditieve verwerkingsprocessen genoemd. Wanneer een probleem in één of meerdere functies bestaat, kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblematiek.

Slikken

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Een goede samenwerking tussen lippen, tong, kaken, gehemelte en keel is hiervoor noodzakelijk. De mond moet bij eten en drinken voldoende geopend en gesloten kunnen worden en het gevoel in en rond de mond moet normaal zijn. Het vaste voedsel wordt door de kaken vermalen en de tong transporteert het vocht of de voedselbrok naar de keel. Het gehemelte sluit de neus-weg af. De slikreflex zorgt dat de voedselbrok of het vocht in de slokdarm komt. Tegelijkertijd wordt de luchtpijp afgesloten om verslikken te voorkomen. Via de slokdarm komt het voedsel uiteindelijk in de maag.

Ademhaling

Tijdens zanglessen werken we intensief met onze ademhaling. Ademtechniek is dan ook een van de belangrijkste basisvaardigheden om je stem gezond en vrij te kunnen hanteren. Maar naast ademtechniek is er ook wel wat meer over ademen te vertellen. Door je ademhaling leer je jezelf heel goed kennen. Heb je je ademhaling al eens geobserveerd op verschillende tijdstippen en tijdens verscheidene situaties? Misschien zul je merken dat je adem heel wat vertelt over je gemoedstoestand van dat moment.

Afwijkende Mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Open mond gedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten. De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is. Er zijn verschillende factoren die de neusdoorgang kunnen vernauwen. Verkoudheden en allergieën zijn hier voorbeelden van. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen. Dit heeft verschillende gevolgen.

Larynx manipulatie en Massage

Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Dit wordt ook wel manuele facilitatie genoemd. Hierdoor ontstaat er een betere balans in het hele gebied rondom de larynx. Dit geeft veelal een betere ontspanning. De begandelaars bij Logopedie Grave hebben veel ervaring met behandelingen van de larynx en strottenhoofd

Counseling en Coaching

In de huidige maatschappij, waarin tempo en verwachtingen hoog liggen, wordt veel van onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. De uitdaging is om je hierin staande te houden op een manier die energie oplevert in plaats van energie kost! Dit is een bereikbaar doel als je weet wie je bent en wat je wilt. Mede door het stellen van vragen wordt er een blik geworpen op het echte innerlijke bewegen. Het waarom en het hoe. Een paar voorbeelden waar u in uw leven tegen aan kunt lopen en waarvoor counseling een oplossing kan bieden.

Behandelingen Behandelingen Behandelingen Behandelingen EVOline One: the new electrification solution