Spreektempo Logopedie Grave


Beschrijving Spreektempo

product_4Het tempo waarin mensen praten verschilt. Over het algemeen leidt dat niet tot problemen. Wanneer je heel snel, of juist langzaam spreekt, kan dat een ander verhaal worden. Je wordt onverstaanbaar en de boodschap die je over wilt brengen wordt niet goed begrepen. Jouw spreektempo zorgt voor teveel afleiding.

Problemen bij te snel of traag praten

De meest voorkomende vorm van een Spreektempo - Logopedie Graveverstoring in het spreektempo, is te snel praten. Sommige mensen spreken van zichzelf vrij snel. Voor de gesprekspartners voelt het alsof er een spervuur aan woorden op hen af komt. Het snelle tempo resulteert erin dat de gesprekspartner moeite heeft het gesprek te volgen. En je wilt natuurlijk niet dat je hele betoog onduidelijk is. Een te hoog spreektempo heeft ook tot gevolg dat je betoog nogal monotoon over kan komen. Door de snelheid heb je geen tijd de juiste intonatie in je verhaal te leggen. Met een wat trager spreektempo ben je veel beter te volgen. Mensen horen echt wat je zegt in plaats van dat ze alleen maar hun best doen om je bij te houden.

Tegenover de groep die te snel praat, staan ook mensen die juist een extreem traag spreektempo hebben. Toch komt dit niet zo heel vaak voor. Het is ook niet onverstaanbaar zoals dat bij te snel spreken het geval is. Het kan alleen voor de toehoorder als saai en lijzig worden ervaren. Hoewel dit voor velen misschien niet een al te groot probleem is, is het ook prima te behandelen.

Aanpassen van het spreektempo

Het tempo waarin mensen spreken varieert per persoon. De een spreekt nu eenmaal sneller of langzamer dan de andere. Op zich is dat geen probleem. Maar wel is er een gemiddelde. Volwassenen spreken elke seconde zo’n 4 lettergrepen. Als daar teveel vanaf geweken wordt, kan het als vervelend worden ervaren.

Behandeling

Door middel van logopedie kun je je spreektempo reguleren en kun je werken aan het vertragen of versnellen van de spraak. In het begin zal het heel vreemd en onnatuurlijk aanvoelen wanneer je het spreektempo verandert. Je moet er elk moment van bewust zijn dat je normale tempo verkeerd is, tenminste volgens het gemiddelde. Maar uiteindelijk ga je een nieuwe gewoonte ontwikkelen en wordt je nieuwe spreektempo een natuurlijk tempo. Met deze begeleiding zul je, binnen een afzienbare termijn, een goed resultaat boeken en weer verstaanbaar kunnen communiceren.