Media-Logopedie-Grave


Onderstaand een overzicht van artikelen en items die in de media zijn verschenen, waarin Logopedie Grave wordt genoemd of geciteerd.

ARENAlokaal publiceerde een interview met Christel Mulder

In de uitgave van 19-8-2016 verscheen onderstaande interview. Een en ander is eveneens te bekijken via deze link: ARENAlokaal

Arenalokaal-LogopedieGrave


LifestyleXperiencePlus, meer Logopedie Grave op TV

LifestyleXperience Plus - Logopedie Grave
Het is inmiddels al weer 2 jaar geleden dat wij ons eerste TV optreden hadden bij LifestyleXperience. Omdat onze bijdrage destijds in goede aarde was gevallen werden wij recent opnieuw benadert maar dit keer voor het programma LifestyleXperiencePlus. Het idee was om dit keer een aantal specifieke therapieën beter te belichten. En dan juist die therapieën die bij het Nederlands publiek niet of nauwelijks bekend zijn.

Deze insteek is naar onze mening heel passend. In onze nieuwe bijdrage geven wij meer uitleg over Dyslexie behandelingen, Oro-myofunctionele therapie (OMFT) en Larynx manipulatie, ook wel bekend als massage van het strottenhoofdgebied.
Juist bij de hierboven genoemde therapieën is begeleiding van, en voorlichting aan, ouders en andere co-therapeuten een belangrijk facet binnen logopedie. De gezamenlijkheid van de therapeut,  de cliënt en diens omgeving leiden regelmatig tot uiterst opmerkelijk positieve resultaten.

Vooraf alvast wat informatie bekijken? Onderstaand een aantal links met specifieke informatie:

Voor meer informatie over: LifestyleXperience Plus


In de herfst van 2015 presenteerden wij onze nieuwe brochure

In het herfstnummer van Topic, het regiomagazine Heumen en Mook-Middelaar, presenteerden wij als katern onze nieuwe brochure.

Brochure - Logopedie Grave

Onze brochure kunt u in PDF format downloaden via deze link: Brochure Logopedie Grave


Onze bijdrage aan Mijn leven, Mijn gezondheid

Mijn leven, mijn gezondheid - Logopedie Grave

Na onze deelname aan LifestyleXperience werden wij opnieuw door RTL benaderd. Het productie team was zo enthousiast over onze bijdrage dat ze voorstelden nu als hoofdonderwerp deel te nemen aan het programma “Mijn leven, Mijn gezondheid”.

De insteek van onze eerste bijdrage was om een goed beeld te schetsen voor welke leeftijden logopedie oplossingen in huis heeft. Van pasgeboren baby’s tot hoogbejaard is daar de revue gepasseerd. In deze uitzending worden een tweetal cliënten van onze praktijk voorgesteld. Beide geven aan wat hun redenen zijn geweest om bij Logopedie Grave behandelingen te volgen. Vervolgens zien we voorbeelden van behandelingen. Nadien bespreekt presentatrice Martine Hauwert de resultaten met deze cliënten. Lees meer over Mijn leven – Mijn gezondheid

Voor meer informatie over Mijn leven, Mijn gezondheid kijk op: mijnlevenmijngezondheid.tv


Recent kopte de Graafse courant:

Het zijn bijna bekende Nederlanders, de logopedisten van Logopedie Grave. Waren ze in juni nog te zien bij LifestyleXperience, binnenkort maken ze hun opwachting in het RTL 4 programma ‘Mijn leven, mijn gezondheid’.

Logopedie Grave - Graafse logopedisten weer op de buis - foto

Christel Mulder, coördinator en eigenaar van de logopediepraktijk: “We werden voor deze televisieprogramma’s benaderd en vinden het een geweldige kans om uit te leggen wat logopedisten voor mensen kunnen betekenen. Het is nog altijd zo, dat mensen bij logopedie denken aan kinderen, die niet goed articuleren. Natuurlijk, we helpen ook kinderen met spraakproblemen, maar we doen zoveel meer dan dat. We zijn werkzaam op heel diverse gebieden, zoals stem, ademhaling, slikken, taal, dyslexie en afasie.” Luciënne, één van zes logopedisten die bij de praktijk zijn aangesloten “Afasie is één van mijn specialismen en ik merk dat de vraag naar hulp bij afasie toeneemt. Ouderen blijven langer thuis wonen en zoeken dan hulp in hun omgeving. Omdat wij op veel verschillende locaties werken kunnen ze met hun hulpvraag gemakkelijk bij ons terecht.”  Lees meer


Onze bijdrage aan LifestyleXperience

LifestyleXperience met bijdrage van Logopedie Grave

Recent werden wij benaderd door RTL met het verzoek deel te nemen aan een themaprogramma “zorg en gezondheid” als onderdeel van LifestyleXperience. Daar hoefden wij niet lang over na te denken, natuurlijk verleenden wij graag onze medewerking.
Met dank aan de relaxte en geduldige werkwijze van presentator Ferry en cameraman Daniel, waar wij als team prettige herinneringen aan hebben. Lees meer over ons optreden

Voor meer informatie over LifestyleXperience kijk op:
lifestylexperience.tv

Wij in de media, media, media.