Counseling-Coaching 1000x200


Beschrijving Counseling en Coaching

product_8Counseling en Coaching helpen je verder. In de huidige maatschappij, waarin tempoConseling Logopedie Grave en verwachtingen hoog liggen, wordt veel van onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. De uitdaging is om je hierin staande te houden op een manier die energie oplevert in plaats van energie kost! Dit is een bereikbaar doel als je weet wie je bent en wat je wilt.

Mede door het stellen van vragen wordt er een blik geworpen op het echte innerlijke bewegen. Het waarom en het hoe. Een paar voorbeelden waar je in het leven tegen aan kunt lopen en waarvoor counseling een oplossing kan bieden:

 • Ik weet niet wat ik in mijn leven wil, zit niet lekker in m’n vel
 • Vaak zijn er conflictsituaties met o.a. collega’s
 • Moeite hebben met grenzen aangeven, ik wil verantwoording nemen voor mijzelf
 • Gebrek aan echte vriendschappen hebben
 • De wens om van single naar een hechte relatie te groeien
 • Er worden relatieproblemen ervaren

Emotionele ondersteuning

Counseling is een vorm van psychische hulpverlening en is laagdrempelig. Je kunt het ook emotionele ondersteuning noemen. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is. De begeleiding is dan ook toegespitst op jou als uniek persoon. Respect voor wie jij bent en acceptatie zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

Met jezelf afstemmen op de juiste golflengte

Counseling is een diepgaande methode om inzicht te krijgen in je situatie. Deze zeer persoonlijke counseling lijkt op coaching maar omvat veel meer.

Persoonlijke achtergrond en privé-omstandigheden

Bij Individuele Counseling ligt de nadruk op uw persoonlijke achtergrond en privé-omstandigheden. Dit kan gaan over veranderingen in je leven, je mentale gesteldheid en levensbeschouwelijke zaken of zaken als een burn-out.

Oorzaak en gevolg van gedragingen

Bij Counseling gaat het met name om het opsporen van de oorzaak van bepaalde gedragingen en niet het leren omgaan met de gevolgen van die gedragingen. Pas als de oorzaak bekend is dan kan deze worden getackeld.

Diepgaand intensief

Heb je last van kwesties die telkens terugkomen? Of vertoon je de eerste tekenen van een burn-out? Of wil je inzicht krijgen in je gedragingen of blokkades opheffen? Individuele Counseling is een diepgaande methode om inzicht te krijgen in je eigen situatie.

Achtergrond en opvoeding

Gedurende intensieve sessies nemen we je problemen onder de loep. We kijken op een adequate manier naar je achtergrond en opvoeding. Samen gaan we op zoek naar voor jou realistische oplossingen. We gaan werken aan jew motivatiedoelen. Zodat je beter in je werk en in het leven komt te staan.

Counseling-Coaching 2 - Logopedie Grave
Mentale weerbaarheid

Deze zeer persoonlijke counseling lijkt op coaching maar omvat aanzienlijk meer. Bij Individuele Counseling ligt de nadruk op de persoonlijke achtergrond en privéomstandigheden. Dit betreft bijvoorbeeld veranderingen in je leven, je mentale weerbaarheid en levens-beschouwelijke zaken.

Functioneer goed en adequaat

Counseling zorgt ervoor dat je blokkades opheft, problemen oplost, geen last meer hebt van in het verleden voorgevallen situaties en dat je als gevolg hiervan blijvend in harmonie met jezelf en je omgeving functioneert en adequaat reageert.

Individuele Couseling

Individuele Counseling is 1 op 1 maatwerk.

Met bezieling aan het werk

Om tevreden, geïnspireerd en gezond in het werk te kunnen blijven, is het bevorderlijk om af en toe stil te staan bij jezelf en je werkzaamheden. Dit geldt zeker wanneer je actief bent in een beroep waar je aandacht steeds naar de ander gaat, zoals in het onderwijs of in de zorg. De motor voor het werk is je bezieling. Datgene waar je warm voor loopt, wat je belangrijk vindt en waar je zelf helemaal tot je recht komt. Vaak raakt dit ondergesneeuwd in de drukte van het werk.

Belangrijke aspecten voor jou als cliënt bij counseling zijnCounseling-Coaching - Logopedie Grave
 • Het is objectief en respectvol
 • Er wordt echt naar jou geluisterd
 • Problemen worden inzichtelijk gemaakt
 • Je wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te vinden
 • Er wordt een veilige omgeving geboden
 • Er is wederzijds vertrouwen

Verschil tussen coaching & counseling

De Buitenschoolse Coach biedt ondersteuning en begeleiding in de vorm van coaching (richting bepalen om je doel te behalen) en counseling (creatief zoeken naar mogelijkheden door gebruikmaking van eigen hulpbronnen) zodat er weer een prettige en veilige leeromgeving ontstaat.

Counseling is een vorm van niet sturende psychische hulpverlening en is laagdrempelig

Bij counseling ligt de nadruk meer op het emotionele vlak en is er veel aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat je zelf manager wordt van je eigen problemen. Dit houdt in dat de counselor geen kant en klare oplossingen zal geven. Je wordt daarentegen geholpen om zélf tot een voor jou passende ‘oplossing’ te komen. Als een oplossing of een idee van jezelf komt heeft het namelijk veel meer kracht dan dat het van buitenaf wordt aangedragen.

In veel gevallen is een ‘oplossing’ dat je anders tegen je problemen aankijkt en leert om ermee om te gaan

Counseling is geschikt voor gezonde mensen, die tijdelijk een moeilijke periode doormaken, en even een steuntje in de rug nodig hebben. Door het voeren van gesprekken, krijg je een duidelijker inzicht in je problemen en kun je deze zelf oplossen. Wanneer verandering van de situatie niet mogelijk is, wordt er naar mogelijkheden gezocht om er anders mee om te gaan.

Coaching is een onderdeel van counseling

Als je eenmaal voor ogen hebt waar precies het probleem zit en wat je zou willen veranderen, word je gecoacht op hoe je datgene wat je wilt, ook daadwerkelijk kunt bereiken. Coaching is geen therapie! Coaches helpen niet trauma’s uit het verleden te verwerken. Een aantal aspecten van coaching komt uit sport coaching. Dit zijn elementen zoals: teamwork, doel bereiken, de best mogelijke prestatie leveren. Een verschil is dat er bij coaching gekeken wordt naar win-win situaties. Hoe meer partijen winst hebben, hoe makkelijker het is om je doel te bereiken. Een coach is een specialist om je te helpen je doelen te realiseren. Bij coaching gaat het meer om praktische zaken, zoals bijvoorbeeld studie, werk, carrière, management en geld.

In een coaching traject kunnen we ook elementen uit loopbaantrajecten meenemen. Bijvoorbeeld een kwaliteiten analyse of een loopbaan-interview, om je weer in contact te brengen met je motivatie en bezieling. In een kennismakingsgesprek wordt duidelijk wat voor jou het meest behulpzaam is.

Behandeling

Er wordt eerst een oriënterend gesprek gevoerd. Daarin wordt bekeken of de problematiek succesvol behandeld kan worden. Daarna zal de opbouw van de sessies in 3 fasen verlopen:

 • Op tafel krijgen van de hulpvraag, het verkennen van het probleem en het uitdiepen daarvan
 • Het schetsen van de gewenste situatie
 • Vervolgens het uitstippelen van de route daarheen, het opstellen van een strategie om de reële veranderingen daartoe te bewerkstelligen.

Over het algemeen zijn 3 tot 15 counselinggesprekken voldoende. Dit is uiteraard sterk afhankelijk afhankelijk van de vraag waarmee u zich meldt.

U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist terecht voor begeleiding, coaching en/of counseling.

Vergoeding verzekeraars

Counseling valt onder alternatieve/aanvullende geneeswijzen en is niet opgenomen in het basispakket. Het wordt (geheel of gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Een combinatie van logopedie en counseling/coaching is een inmiddels bewezen concept. Informeer eens of een soortgelijke combinatie bij u ingezet kan worden.

Informeer altijd bij uw verzekeringsmaatschappij over de mogelijkheden en voorwaarden voor het vergoeden van een coaching- of counsellingtraject.

Christel Mulder is bij ons gediplomeerd Counselor-Coach.
EVOline One: the new electrification solution