gehoor-auditieve-verwerking-logopedie-grave


Beschrijving gehoor en Luisterfuncties

product_7

Bij auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de luister functies en/of het gehoor. gehoor-auditieve-verwerking-logopedie-graveAuditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Auditieve verwerking wordt omschreven als het mechanisme en de processen van het gehoor welke verantwoordelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van: lokalisatie van geluid (bijv. richtinghoren), auditieve discriminatie, auditieve patroonherkenning, auditief temporele waarneming, verstaan van spraak in achtergrondlawaai en verstaan van onvolledige (laag-redundante) spraak. Bovenstaande punten worden auditieve verwerkingsprocessen genoemd. Wanneer een probleem in één of meerdere functies bestaat, kan er sprake zijn van Auditieve VerwerkingsProblematiek .

Kinderen met AVP hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden, benodigd voor het verstaan van mondelinge informatie. Enkele voorkomende kenmerken die kinderen met auditieve verwerkingsproblematiek kunnen laten zien zijn:

  • veel “huh” zeggen
  • moeizaam begrijpen van mondelinge opdrachten
  • moeite met onthouden van mondelinge informatie
  • het negeren van geluiden en/of opdrachten

Indien kinderen problemen ondervinden met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden. Wanneer er geen vroegtijdige herkenning plaatsvindt, is de kans groter dat bepaalde gevolgen voor komen. Deze gevolgen kunnen spraak- en/of taalproblemen en leerproblemen zijn. Deze problemen komen vaak voor in combinatie met andere problemen zoals:

  • slecht presteren op school (ondanks normale intelligentie)
  • problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten
  • korte aandachtsspanne
  • snel afgeleid door geluiden of gebeurtenissen in de omgeving
  • slecht ontwikkeld besef van tijd

De auditieve functies, dus het gehoor, spelen een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen voordat ze naar groep 3 kunnen. Bijvoorbeeld letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

Behandeling

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen. Dit uitgebreid onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak pas op zesjarige leeftijd afgenomen, meestal in een audiologisch centrum. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders of bijvoorbeeld leerkrachten. Vaak wordt er tijdens individuele logopedische behandelingen gerichte oefening gedaan om de auditieve functies te verbeteren.

Als een kind heel veel last heeft van achtergrondlawaai, kan het gebaat zijn bij gebruik van een koptelefoon in de klas. Op momenten dat het kind zelfstandig moet worden, kan de koptelefoon opgezet worden. Het omgevingsgeluid komt dan minder hard binnen bij het kind, waardoor het zich beter kan concentreren op zijn taak. Daarnaast behoort ook het inzetten van solo apparatuur tot de mogelijkheden.