broddelen logopedie grave


Beschrijving broddelen

product_4Broddelen is een stoornis in het spreken. Broddelen - Logopedie GraveJe herkent het aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van ’televisie’ of  ‘foewestrijd’ in plaats van ‘voetbalwedstrijd’). Ook worden klanken verplaatst of omgedraaid (‘versnelde verkering’ in plaats van ‘verkeerde versnelling’) of worden delen van woorden herhaald. Deze symptomen noemen we motorisch broddelen.
Ook op het gebied van taalbeheersing zijn verschijnselen te herkennen die maken dat de spraak lastig te volgen is: moeilijk formuleren (ook schriftelijk), vreemde zinsstructuren en woordvindingsmoeilijkheden met veel stopwoordjes ertussen. Dit noemen we linguïstisch broddelen.

Ook stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn signalen. Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voor. Dit geldt ook voor schriftelijke formuleringen.

Broddelen kan samen gaan met hyperactiviteit en een slechte concentratie, dit hoeft echter niet. De luisteraar zal de persoon die broddelt vaak slecht verstaan en reageren met: “Wat zeg je?”. De spreker merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij weet niet precies wat. Broddelen is een stoornis in de communicatie.

Doordat er herhalingen van woorden en klanken zijn lijkt het soms op stotteren. Een verschil met stotteren is dat de broddelaar zijn herhalingen en onduidelijkheden in het spreken niet opmerkt, de stotteraar meestal wel.

De oorzaak van broddelen ligt aan een onvoldoende rijping van het centraal zenuwstelsel. De spraak- en taalontwikkeling verloopt daardoor niet evenwichtig. De volle omvang van het probleem wordt pas duidelijk rond het zevende jaar, als de periode van de spraak- en taalontwikkeling voltooid is.

Op latere leeftijd kan broddelen iemands carrière nadelig beïnvloeden, wanneer er hogere eisen aan de spreekvaardigheid gesteld worden. Dit geldt dan vooral voor mensen die broddelen en een spreekberoep hebben, zoals verkoper.

Hoe herkent u broddelen? Eén of meerdere kenmerken vallen op:

 • Uw kind praat snel en haastig
 • Uw kind vervormt zinnen of maakt ze niet af
 • Uw kind herhaalt woorden en lettergrepen
 • Uw kind gebruikt stopwoordjes zoals eh….eh… of: nou…nou…
 • Uw kind heeft moeite met het vinden van woorden: “Eh….dinges”, of: “Hoe heet het ook al weer?”
 • Uw kind praat eentonig of juist met onbeheerste stem
 • Uw kind haalt adem op verkeerde plaatsen in de zin
 • Uw kind heeft moeite met lezen en schrijven
 • Uw kind slikt klanken en delen van woorden in

Een broddelend kind:

 • Heeft zelf niet in de gaten dat het broddelt
 • Luistert onvoldoende naar zijn eigen manier van praten
 • Verbetert zichzelf nauwelijks
 • Kan zijn gedachten moeilijk verwoorden

Wat kunt u doen?

 • Let op uw manier van praten en luisteren. Praat niet te snel en luister met aandacht
 • Geef uw kind de tijd om te praten
 • Let erop dat u om de beurt praat
 • Motiveer uw kind om duidelijk en langzaam te praten

Wees geduldig. Het is erg moeilijk voor een kind om op een andere manier te praten. Geef daarom regelmatig een complimentje wanneer uw kind zijn best doet om duidelijker te praten. Zorg in elk geval voor een plezierige sfeer.

Behandeling

Kinderen die broddelen worden in eerste instantie behandeld door een logopedist. In een later stadium kan een remedial teacher ingeschakeld worden, als er ook problemen zijn met de schoolse vaardigheden. Deze zogenaamde risicokinderen vertonen een late of vertraagde spraakontwikkeling; broddelen komt dan ook in de familie voor.

Bij (jong)volwassenen richt de behandeling zich vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.