Visie en Specialisaties Logopedie Grave

 


Onze visie

Onze visie berust op het bieden van professionele en klantvriendelijke allround logopedische zorg,  op maat gesneden voor de specifieke cliënt. Deze zorg is altijd gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen en inzichten. Daarbij staat de cliënt en de hulpvraag van deze cliënt altijd centraal.

Hierbij hechten wij veel waarde aan kwaliteit en continuïteit van onze logopedische zorgverlening. Wij willen ons op een professionele wijze profileren bij de cliënt. Dit geldt eveneens voor verwijzers (huisartsen, specialisten, tandartsen of orthodontisten), andere disciplines, leerkrachten en andere medewerkers van (onderwijs) instellingen, betrokken bij onze logopedie praktijk.
Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. In onze visie is een gelijkwaardige inbreng hierbij de sleutel tot succes: de logopedist als therapeut met specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met inzet en inzicht anderzijds.

Specialisaties van Team Logopedie Grave

Sinds 1991 werkt Christel Mulder als allround Logopediste.Visie-en-specialisatie-Logopedie-Grave Zij draagt onze visie en heeft brede ervaringen in uiteenlopende zettingen. Christel heeft talloze bijscholingen gevolgd en sinds 2005 heeft ze Logopedie Grave overgenomen. Christel is allround (pre)logopedist / Counselor-Coach.
Daarnaast werken wij multidisciplinair samen met branche- en beroepsorganisaties. Voor meer informatie over onze samenwerking, klik hier.

Een aantal behandelaars binnen ons team heeft veel ervaring met uiteenlopende technieken. De kracht zit vaak in de combinatie van diverse therapieën. Wij werken daarom regelmatig met een hoofd-behandelaar en een of meer collega’s die gespecialiseerd deelgebieden behandelen. De resultaten zijn soms ronduit verbluffend.

Onze (bijzonder) goede resultaten zijn niet onopgemerkt gebleven. Daardoor bedienen wij niet enkel meer cliënten uit Grave of directe omgeving. Vanuit de gehele regio weet men onze praktijk te vinden. Zelfs ruim buiten de regio zijn er inmiddels diverse cliënten. Enkelen van hen hebben er 1,5 uur reistijd (enkele reis!) voor over om door ons team behandeld te worden. Voor ons een duidelijk bewijs van het kwaliteitsniveau dat wij leveren.
Cliënten die langere reisafstanden moeten afleggen daarvoor bieden wij aangepaste behandelsessies. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Gecertificeerde therapie vormen

 • Accent methode (Svend Smith)
 • Coblenzer
 • Nasaleren (Pahn)
 • Larynx manipulatie
 • Orale facilitatie
 • Adem therapie, bijvoorbeeld bij hyperventilatie
 • Afasie behandeling
 • Dysartie behandeling
 • Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
 • Prelogopedie (eet- en drinkproblemen bij baby’s en peuters)
 • Communicatieve taaltherapie
 • Hanen oudercursus
 • Video interactiebegeleiding
 • Logopedie bij mensen met autisme
 • Logopedie bij mensen met het Downsyndroom
 • Geef me de 5
 • Sensorische Integratie
 • Autogene training
 • Fonologische articulatieproblemen (methoden Metaphon en Hodson & Paden)
 • Oromyofunctionele therapie (OMFT) foute tonghouding, afwijkend slikken, open mondgedrag, duim- of speenzuigen i.s.m. tandarts of orthodontist
 • Schisis
 • Dyslexie behandeling (problemen bij de talige voorwaarden voor het leren lezen en schrijven)
 • PROMPT methode
 • Stotter behandeling

Ons Logo

Logopedie GraveVoor degenen onder u die niet meteen herkennen wat ons logo symboliseert, hier enige toelichting. Er worden hersenen getoond. Vanuit de hersenen wordt vrijwel alles bestuurd waaraan logopedie gekoppeld is. Binnen de hersenen zijn 2 hoofdjes te zien. Deze hoofdjes representeren communicatie in de breedste zin. Binnen die hoofdjes zijn puzzelstukjes zichtbaar. U en wij puzzelen ten slotte heel wat af om samen tot een goed logopedisch resultaat te komen.
www.evolinestore.com