Taal, Lezen, Schrijven en Dyslexie

 


Beschrijving Taal, Lezen, Schrijven en Dyslexie

product_5Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Dylexie is echt een technisch leesprobleem

Dylexie is echt een technisch leesprobleem en geen probleem op het gebied van begrijpend lezen, al kan het wel belemmerend zijn bij begrijpend lezen. De definitie van dyslexie van de Gezondheidsraad is: ‘het verschijnsel waarin automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt’.

Behandeling

Onze logopedisten kunnen op vele onderdelen hulp bieden. Bekijk de specifieke pagina’s door op de verschillende sub menu’s te klikken.