Larynx manipulatie - Logopedie Grave


Beschrijving Larynx manipulatie en Massage

product_9Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Dit wordt ook wel manuele facilitatie genoemd. Hierdoor ontstaat er een betere balans in het hele gebied rondom de larynx. Dit geeft veelal een betere ontspanning.

Een aantal behandelaars binnen ons team heeft veel ervaring met deze techniek. De resultaten zijn soms ronduit verbluffend. Bijzondere goede resultaten hebben wij behaald bij o.a. professionele vocalisten als zangers, sprekers, leraren en onderwijzers.

Wat is larynx manipulatie/facilitatie

Met de larynx manipulatie/facilitatie techniek wordt een trage rekking of stretching van de spieren bedoeld, waardoor de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem, ontspannen worden. Manuele facilitatie is er op gericht de spieren in en rondom de larynx ontspannen en mobieler te maken. Bij diagnostiek krijgt men inzicht in de relatie tussen de houding van de cliënt en de spierspanning op larynx-niveau.

Wat is Strottenhoofdtherapie

Strottenhoofdtherapie is een andere benaming voor larynx manipulatie of strottenhoofd massage. De basis van een goede stem wordt gevormd door een goede spanning van de spieren in keel en hals en de juiste stand en bewegelijkheid van de larynx (strottenhoofd).

De behandelaars bij Logopedie Grave hebben een gedegen hoeveelheid kennis van anatomie, fysiologie en neurologie, gecombineerd met voldoende vaardigheid en routine op het gebied van massage en manipulaties. Hierdoor zijn zij in staat om zowel het strottenhoofd, de kaak en hals/bovenrug optimaal te bewerken.

Een technische uitleg

De stemproductie vereist een gecompliceerd samenspel van de betrokken spieren in en rondom en de larynx. Een beweging is nooit het resultaat van de activiteit van één geïsoleerde spier, veel meer is het een product van de samenwerking van meerdere spieren. Voor de stemproductie kan men de larynx niet als een apart mechanisme zien, maar als een systeem dat door vele factoren beïnvloed wordt. De positie van de larynx wordt bepaald door de buitenlarynxspieren en de structuren waaraan zij gehecht zijn. Zij kunnen de larynx laten dalen of heffen.

Door deze activiteit wordt de positie van de larynx ten opzichte van andere structuren veranderd. Ook wordt hierdoor de werking van de binnenlarynxspieren beïnvloed, die voor de fijne mechaniek van de larynx verantwoordelijk zijn. Dit betekent, dat de verschillende kraakbenen binnen de larynx hun positie ten opzichte van elkaar kunnen veranderen door glij- en / of kantelbewegingen.
Deze mechanismen zijn niet los van het functioneren van het hele lichaam te zien. Zo hebben bijvoorbeeld hoofd- en lichaamshouding een grote invloed op spieren, die belangrijk zijn voor de larynxwerking.

Om een efficiënte en voor iedere patiënt individueel goede behandeling te waarborgen, is het tijdens de diagnostische fase van groot belang om alle factoren, die een dysfonie beïnvloeden en veroorzaken, te verzamelen. Op logopedisch vlak kan men kiezen uit vragenlijsten om psychische en/of emotionele aspecten in kaart te brengen. Daarnaast kan uit verschillende stemproeven gekozen worden om vergelijkende waarden zoals fonatietijd vast te stellen.

Bij (hyper)functionele dysfonieën is het van groot belang een indruk van de spierspanning te verkrijgen. Tijdens manuele palpatie wordt de spanning van de spieren in het gebied rondom de larynx, die voor het spreken belangrijk zijn, beoordeeld. Verder wordt naar de lichaamshouding en afwijkingen van hoofd- en nekstand gekeken. Omdat een abnormale houding en/of hoofdstand de spiertonus in het larynxgebied duidelijk beïnvloedt

Wie kan ermee behandeld worden

Deze techniek wordt  gebruikt bij mensen waarbij  sprake is van een hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem te hoog is.

Wat is het verschil met ‘gewone’ logopedische behandelingen

Een gewone logopedische behandeling bestaat veelal uit  functietraining van adem en stemgebruik. Daarbij wordt veel geoefend met  houding, adem, stem en auditieve (luister) oefeningen. Larynx manipulatie/facilitatie is een aanvulling waardoor een logopedische behandeling sneller effect sorteert. Er wordt  met deze facilitatie een goede basisvoorwaarde gecreëerd voor andere logopedische oefeningen.

Is het effect langdurig of moet je  vaker terug voor manipulatie/facilitatie?

Aanvankelijk is het effect beperkt  van duur. Maar wanneer de behandeling verscheidene malen wordt herhaald is het effect steeds weer langer van duur totdat het  permanent is. In de meeste  gevallen zijn 3 – 6 behandelingen echter altijd noodzakelijk.

Effecten van de facilitatie

  • Ontspanning van hals, strottenhoofd, mondbodem
  • Verbetering van stemkwaliteit
  • Makkelijker slikken
  • Vermindering van globus-gevoel
  • Vermindering van klachten of pijnsensatie van de keel
  • Verbetering van de flexibiliteit van het strottenhoofd

Behandeling

Indicaties voor facilitatie

  • Verhoogde spierspanning in nek, schouder, hals gebied
  • Bij gespannen slikbeweging (meestal gepaard met en click tijdens het slikken)
  • Een stem die snel vermoeid raakt
  • Als er geen duidelijke aanwijzingen voor de herkomst van de heesheid bestaat

Contra-indicaties

In het algemeen kan gezegd worden dat iedere patiënt individueel in zijn geheel bekeken moet worden. Het kan zijn dat er contra-indicaties voor de therapie zijn. Een logopedist of een KNO-arts kan dat bepalen.

Meer informatie 

Lees ook eens dit nieuws-item