Team Logopedie Grave

Hieronder stellen wij ons team aan u voor. Met enthousiaste en gemotiveerde therapeuten staat Team Logopedie Grave voor u klaar. Ons hele team deelt dezelfde passie; heel graag  met mensen willen werken. Onze kernpunten zijn:

  • Aandacht voor de mens
  • Wij staan voor kwaliteit waarbij de cliënt daadwerkelijk centraal staat.
  • Kijken naar kansen en mogelijkheden
  • Nieuwe uitdagingen bieden
  • Begeleiden van ouders, verzorgers en/of leerkrachten
  • Korte lijnen in het zorgnetwerk
  • Objectieve second opinion

Ook op zaterdagen geopend!

Bij ons kunt u op diverse locaties 6 dagen per week terecht voor behandelingen.

Team Logopedie Grave - ChristelChristel

Christel Mulder
Allround (pre)logopedist / Counselor-Coach

Christel is samengevat de spil van ons team, onze coördinator, “de bewaker” van kwaliteit en klant tevredenheid. Daarnaast is Christel moeder van 2 kinderen en werkt sinds 1992 als logopedist. Sinds 2002 is zij werkzaam als allround Logopedist bij Logopedie Grave.

Na de opleiding voor Logopedie en Foniatrie te Nijmegen heeft Christel met veel plezier gewerkt als logopedist in de Neurologie, de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daarnaast op Speciaal Onderwijs scholen (ZMOK–, SB- en ESM/auditief beperkt) en bij de GGD.

De afgelopen jaren heeft Christel zich verder gespecialiseerd. Vakgebieden als Stem, Adem en Ontspanning zijn bij haar haar favoriet. Daarnaast is Christel Dyslexie behandelaar geworden en eveneens gediplomeerd Counselor/ Coach.

Qua doelgroepen zijn beroepssprekers, acteurs, zangers, advocaten, docenten favoriet. Bij stemtherapie werkt ze vanuit de zangstem en spreekstem. Bij zangtechnieken wordt er gewerkt aan lage en hoge noten, volume, interpretatie, klankkleur en ademsteun. Daarnaast zijn bij Christel de presentatietechnieken specifiek gericht op stemgebruik.

De uitdaging in het vak logopedie is volgens Christel dat logopedie betrekking heeft op communicatie. Het is fijn om met mensen te werken en een stukje bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen.

Daarnaast is ze persoonlijk betrokken bij alle personen die deel uitmaken van Team Logopedie Grave. Werken met een team van betrokken mensen vind ze stimulerend.

Lid van: NVLF, kwaliteitsregister Paramedici, Kwaliteitskring “land van Cuijk” en Dyslexiekring Nijmegen


Team Logopedie Grave - LucienneLuciënne

Luciënne Theunissen
Allround logopedist / Preverbaal logopedist / Parkinson gespecialiseerd

Is eveneens moeder, van 3 kinderen en woont in Langenboom. Sinds 2007 werkt ze bij Logopedie Grave en doet dat met veel plezier. Luciënne vindt logopedie een leuk vak vanwege de grote diversiteit. In het bijzonder persoonlijke contacten met cliënten waardeert ze zeer . Elk persoon is anders en het is voor Luciënne een uitdaging om voor elk individu therapie op maat te geven.

De afgelopen jaren is Lucienne zich meer gaan verdiepen in neurologische stoornissen en stem behandelingen. Daarnaast is ze lid van Parkinsonnet Nijmegen-Boxmeer. Deze netwerken bestaan uit gekwalificeerde medici en paramedici die samenwerken om mensen met de ziekte van Parkinson optimaal te behandelen.

Sinds 2013 zijn er diverse specialisaties bijgekomen. Luciënne is inmiddels een geregistreerd pre-verbaal logopedist. Ook heeft ze zich extra geschoold op het gebied van “logopedie en het syndroom van Down“. Deze doelgroepen vormen een mooie nieuwe uitdaging waarvoor zij zich volledig wil inzetten.

Om kwaliteit te blijven leveren blijft ze scholing volgen. Ook woont ze kwaliteitskring bijeenkomsten bij. En binnen “team Logopedie Grave” draagt Luciënne uitgebreid aan overleg bij. Dit alles uiteraard om u de beste zorg te bieden!

Lid van: NVLF, kwaliteitsregister Paramedici, kwaliteitskring Uden-Veghel, Parkinsonnet Nijmegen – Boxmeer.


Loes Verschuuren - Logopedie GraveLoes

Loes Verschuuren
Allround logopedist / Kinderlogopedist / Dyslexiebehandelaar

Loes heeft aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen haar opleiding gevolgd. Tijdens de opleiding heeft ze ervaring opgedaan in verschillende werksituaties. Onder andere bij het speciaal basisonderwijs en een instelling voor verstandelijk en lichamelijk beperkte jong-volwassenen. Daarnaast heeft ze bij diverse logopediepraktijken in verschillende regio’s kennis vergaard.

Sinds april 2014 versterkt Loes ons team als allround logopedist bij Logopedie Grave. De affiniteit met kinderen en de interesse voor taal en spraak maakt haar bijzonder enthousiast. Ze streeft ernaar om, aangepast aan de hulpvraag van de cliënt, op een creatieve manier haar doelen te bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat de cliënt zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan zijn.

Loes wil kwaliteit leveren in de behandelingen door het volgen van lezingen en cursussen. Daarnaast is ze aangesloten bij een werkgroep voor dyslexie. In de toekomst wil Loes zich graag verder specialiseren in dyslexie, taal-ondersteuning en spraak.

Sinds oktober 2015 heeft Loes een aantal verschillende cursussen gevolgd gericht op taalproblemen. Dit type taalproblemen komen vaak voor als (ernstige) problemen met lezen en/of spellen. In oktober 2017 heeft Loes een cursus Mindfulness speciaal gericht op logopedisten afgerond.  De principes en technieken van Mindfulness neemt zij mee bij haar behandelingen. 

Lid van: NVLF , Kwaliteitsregister Paramedici en Kwaliteitskring Roermond.


Miranda-Velthuis-Logopedie-GraveMiranda

Miranda Velthuis
Allround Logopedist

Miranda heeft, zoals een aantal andere collega’s, aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de opleiding logopedie gevolgd. Tijdens haar studie is ze naar Nijmegen verhuisd. Enige tijd geleden heeft ze samen met haar vriend in Nijmegen een eigen huis gevonden.

Gedurende de opleiding heeft ze uitgebreid ervaring opgedaan met verschillende logopedische behandelingen. In eerste instantie heeft Miranda zich voornamelijk gericht op de behandeling van (jonge) kinderen. Kenmerkend voor deze groepen waren gedrag- en ontwikkelingsmoeilijkheden (zoals autisme en AD(H)D). Ook meertalige achtergronden kwamen reglmatig voor. Inmiddels heeft Miranda eveneens uitgebreid ervaringen met volwassenen, op diverse logopedische gebieden.

Na haar studie heeft Miranda eerst een half jaar vrijwilligerswerk gedaan als taalcoach. Daarbij heeft ze volwassen anderstaligen geholpen met onder andere de Nederlandse taal. Vervolgens heeft ze enkele maanden door Australië gereisd.

Sinds Januari 2016 is Miranda werkzaam bij Logopedie Grave. Tijdens de behandelingen  probeert ze volwassenen en kinderen (spelenderwijs) iets te leren. De verscheidenheid van het beroep spreekt haar aan; elke behandeling is anders door de afwisseling van cliënten.

Miranda wil de kwaliteit van behandelen bewaren door het volgen van cursussen en trainingen. Ze wil zich verder verdiepen in tweede taalverwerving. Daarnaast de behandeling van jonge kinderen en het behandelen van cliënten met problemen ten gevolge van gedrag. Daarnaast hebben afwijkende mondgewoonten haar aandacht. Recent heeft Miranda daarvoor een gespecialiseerde cursus gevolgd.

Lid van: NVLF en Kwaliteitsregister Paramedici.


Silvia van Gaal - Logopedie GraveSilvia

Silvia Kuijpers – van Gaal
Allround Logopedist

Silvia heeft aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de opleiding logopedie gevolgd. Sinds Juli 2017 is zij werkzaam bij Logopedie Grave. Sinds juni 2016 is Silvia al aanwezig binnen ons behandelteam. Bij ons heeft zij onder andere haar afstudeer-stage met veel plezier kunnen afronden.

In het verleden heeft Silvia de opleiding Onderwijs-assistent succesvol afgerond. Hierbij heeft ze ervaringen opgedaan op basisscholen, variërend van groep 1 tot en met groep 8. Ook in de logopedische praktijk heeft ze al veel geleerd over het behandelen van kinderen. Onder andere met problemen van meertaligheid.

Logopedie is voor Silvia een ontzettend mooi vak omdat het heel divers is. Zij kan cliënten op een waardevolle manier helpen.

Silvia geniet er erg van om met kinderen (samen) te werken maar ook werken met volwassenen vind ze interessant en boeiend. Ze werkt graag op een creatieve manier samen met haar cliënten om doelen te bereiken. Respect voor elkaar en plezier staan hierbij uiteraard voorop.

Silvia wil zich op verschillende gebieden verder ontwikkelen als logopedist. Dyslexie, Prelogopedie en stotteren hebben hierbij haar interesse.

Lid van: Kwaliteitsregister Paramedici.


Susanne van Bokhoven - Logopedie GraveSusanne

Susanne van Bokhoven
Allround Logopedist

Susanne heeft aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven de opleiding logopedie gevolgd. Intussen is ze sinds september 2017 werkzaam bij Logopedie Grave. Susanne vindt Logopedie een erg mooi vak omdat het zo breed en divers is. Zo is elke dag anders!

Tijdens haar opleiding heeft Susanne affiniteit opgebouwd met volwassenen. Behandelingen met onder andere stem- en neurologische facetten zijn erg interessant volgens haar. Het geeft Susanne veel voldoening en ze ziet het als uitdaging om voor iedere cliënt een specifiek behandelplan op te stellen. Met de bedoeling om zo de kwaliteit van leven voor elk van deze mensen te kunnen bevorderen.

Susanne wil zich dan ook blijven ontwikkelen door het volgen van cursussen en nascholingen. Manuele Facilitatie (ook wel Strottenhoofd massage) genoemd en Neurologie hebben haar directe interesse en daarom een voorkeur.

Lid van: NVLF en Kwaliteitsregister Paramedici.


Karlijn - Logopedie GraveKarlijn

Karlijn Beerkens
Allround Logopedist

Karlijn heeft aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de opleiding logopedie gevolgd. Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan in verschillende logopedische praktijken. Daarbij heeft ze een verscheidenheid van behandingen toegepast.

Sinds (medio) augustus 2018 is Karlijn werkzaam als logopedist bij Logopedie Grave. De affiniteit met zowel kinderen als volwassenen is tijdens haar studie gegroeid. De afwisselingen tussen kinderen en volwassenen spreekt Karlijn erg aan. Elke cliënt en behandeling is anders, waardoor elke cliënt een eigen behandeltraject en aanpak verdient.

Karlijn wil zich op verschillende gebieden verder ontwikkelen door het volgen van cursussen en nascholing. Doel hierbij is de kwaliteit van behandelen op hoog niveau te houden. Stem, spraak en taalontwikkeling hebben hierbij haar bijzondere interesse.

Lid van: NVLF, Kwaliteitsregister Paramedici


Marcel - Logopedie GraveMarcel

Marcel Willems
Allround Logopedist / Stem gespecialiseerd

Marcel heeft de opleiding logopedie gevolgd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Tijdens de opleiding liep hij stage bij de PABO in Nijmegen, de toneelacademie in Maastricht en bij verschillende logopediepraktijken. In deze stages en daarna heeft hij zich verdiept in zowel stemproblematiek bij beroepssprekers en zangers, als taal- en spraakproblemen bij kinderen.

Marcel ziet het helpen van mensen van jong tot oud met verschillende logopedische klachten als een uitdaging. Hij vindt het fijn om binnen een ontspannen sfeer te werken, zodat mensen zich op hun gemak voelen tijdens de behandeling.

Sinds 2008 heeft hij bij verschillende logopediepraktijken veel ervaring opgedaan met de behandeling van mensen met stem- en globusklachten. De afgelopen jaren heeft hij binnen dit vakgebied verschillende cursussen gevolgd, zoals EVTS en Larynx massage.

Ook heeft Marcel uitgebreide ervaring en affiniteit in het werken met kinderen. Hij biedt de kinderen op een creatieve en speelse manier therapie aan, zodat leren ook leuk is. Voor zowel spraak- en taal oplossingen, als open mondgedrag en slis behandelingen kunt u bij hem terecht. Ook op dit vakgebied heeft Marcel verschillende nascholingen gevolgd.

Marcel vindt het up to date houden van zijn kennis erg belangrijk. Om kwaliteit te blijven bieden volgt hij geregeld cursussen en is lid van een kwaliteitskring.

Marcel maakt sinds oktober 2018 onderdeel uit van Team Logopedie Grave.

Lid van: NVLF, Kwaliteitsregister Paramedici, Kwaliteitskring “De Spraakwaterval”


Monica Tognon - Logopedie GraveMonica

Monica Tognon
Afasietherapeut / Logopedist gericht op (jong)volwassenen en ouderen

Monica is moeder van twee kinderen die ze tweetalig opvoedt (Nederlands en Italiaans) en woont in de directe nabijheid van Grave. Ze is in 2001 gediplomeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Monica heeft werkervaring in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Ze heeft ruime ervaring opgedaan in alle fasen van ziekten. Van acute-  tot chronische fase, met behandeling aan huis of in een instelling.

Monica is Afasietherapeut en behandelt cliënten met uiteenlopende neurologische uitdagingen:

Ze heeft uitgebreide scholing gevolgd in Nederland en in het buitenland. Daarbij heeft ze zich verdiept in onderzoek, behandeling en begeleiden van mensen met “Niet Aangeboren Hersenletsel” (NAH). Monica behandelt zowel individueel als in groepsverband. Groepen die ze behandelt zijn bijvoorbeeld afasiegroepen, een afasiekoor of communicatiegroepen.

Haar passie ligt in op maat werken, motiveren en uitdagen van een individu. Daarnaast kan ze de familie en/of de omgeving betrekken om maatwerk aan te bieden. Monica zet haar zang capaciteiten graag in om blokkades en mutisme bij personen met afasie en spraakapraxie te doorbreken. Haar tweetaligheid en interesse in meertaligheid gebruikt ze om verbinding te creëren met wie weinig of geen Nederlands spreekt.

Dit jaar heeft Monica haar eerste deel van de opleiding Cognitieve Revalidatie bij volwassenen met succes gevolgd.

Monica maakt sinds november 2018 onderdeel uit van Team Logopedie Grave.

Lid van: NVLF, Kwaliteitsregister Paramedici, Kwaliteitskring “NOB-Neurologopedisten Oost Brabant” en Afasieregister NVLF