Parkinson - Logopedie Grave


Beschrijving Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij bewegingsstoornissen optreden. De meest opvallende verschijnselen zijn beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen.

Naast de bewegingsstoornissen in een of beide lichaamshelften kan ook het spreken aangedaan zijn. Zo doen zich problemen voor in de coördinatie van de adem. De stem wordt zachter. Door stijve gelaatsspieren verslechtert de uitspraak en wordt de mimiek minder duidelijk. Het spreken klinkt vaak monotoon en vlak. Ook is het moeilijk om steeds in hetzelfde tempo te blijven spreken: het tempo wordt steeds hoger en daardoor vermindert de verstaanbaarheid. De verstaanbaarheid is bovendien erg wisselend. Dit leidt tot problemen in de communicatie.

Ook eten en drinken kunnen problemen opleveren. Het kauwen wordt minder krachtig en de patiënt verslikt zich vaker, vooral bij drinken. Ook overtollig speeksel wordt niet automatisch weggeslikt. Samen met een minder krachtige mondsluiting kan hierdoor speekselverlies optreden.

Behandeling

De logopedist onderzoekt welke beperkingen er zijn op het gebied van de adem, stem, articulatie, eten en drinken. De resultaten van het onderzoek worden besproken met de patiënt. In overleg met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld. Doel van de behandeling is meestal het verbeteren van de communicatie en de verstaanbaarheid. De adem, de stemgeving, de articulatie en het tempo worden geoefend. Er worden adviezen gegeven om het eten en drinken te vergemakkelijken.

Binnen ons team heeft Lucienne zich gespecialiseerd tot het behandelen van Parkinson patiënten. Zij is aangesloten bij Parkinsonnet.

Meer informatie

Artikel door een ervaringsdeskundige