Wetenschappers werken aan implantaat dat geheugen moet stimuleren - Logopedie Grave

Wetenschappers werken aan implantaat dat geheugen moet stimuleren

Amerikaanse wetenschappers werken aan een apparaatje dat in de hersenen kan worden geïmplanteerd (implantaat) en daar helpt bij het vormen van herinneringen. Door gericht hersengebieden met elektrische pulsen te stimuleren kunnen patiënten met hersenbeschadigingen geholpen worden.

Het onderzoek wordt geleid door neurowetenschappers van Penn University in Philadelphia, zo beschrijft Technology Review. Met hun experimenten willen zij ervoor zorgen dat mensen met hersenproblemen, bijvoorbeeld door epilepsie of schade na een ongeluk, beter nieuwe herinneringen kunnen vormen. Bij veel hersenpatiënten is het vormen van nieuwe herinneringen moeilijk of onmogelijk.

Met behulp van Darpa, het wetenschappelijke instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie, is een implantaat ontwikkeld dat bestaat uit een aantal elektrodes die in de hersenen worden geplaatst. Zij moeten als het ware de signaalstromen in de hersenen bijsturen, door elektrische pulsen af te geven op plaatsen waar dat nodig is. In het door Penn University opgezette onderzoek worden mensen met epilepsie voorzien van het implantaat en vervolgens twee tot zeven weken gevolgd. Onder andere hun hersenactiviteit wordt gemeten, waaruit kan worden afgeleid hoe de geheugenfunctie van de hersenen functioneert.

Wat de uitkomsten van het onderzoek zijn is nog niet bekend: de klinische tests met het implantaat zijn nog gaande. De onderzoekers kijken vooral naar zogenaamde theta-oscillaties, hersensignalen die voornamelijk afkomstig zijn uit de hippocampus. Dat is een hersengebied dat erg belangrijk is bij het vormen van herinneringen. Het stimuleren van dergelijke hersensignalen blijkt ratten te helpen bij hun geheugen, en de vraag is nu of dit bij mensen ook zo werkt.

Penn University is niet de eerste die experimenteert met zogenaamde deep brain stimulation. Het implanteren van elektroden om hersensignalen bij te sturen wordt gebruikt voor allerlei medische problemen, waaronder depressie en de ziekte van Parkinson. Veelal gaat het nog om experimentele toepassingen.