Workshops-voor-kinderen

Workshops voor kinderen

Workshops voor kinderen in juni en juli 2016

Binnenkort organiseren wij workshops voor kinderen!

Iedere workshop heeft een eigen thema. Op deze wijze kunt u (samen met uw kind) bekijken welke workshops voor kinderen voor uw kind interessant zijn. Er is geen beperking in deelname aan een specifieke workshop, uw kind kan in principe aan elke workshop deelnemen. Gezamenlijk met andere kinderen wordt er gewerkt aan vaardigheden die nog wat aandacht kunnen gebruiken.

Mondmotoriek

Op 29 juni staat de workshop Mondmotoriek gepland. Slist uw kind, zijn de lip- of tongspieren nog wat zwak of zijn er afwijkende mondgewoonten? Samen doen we (leuke) oefeningen, die de kinderen na afloop van de workshop ook thuis kunnen oefenen.

Pragmatiek

Op 6 juli staat de workshop Pragmatiek gepland. Vind uw kind het lastig om degene aan te kijken waarmee hij/zij spreekt? Is spreken tegen onbekenden heel erg spannend? Of klapt uw kind dicht wanneer hij/zij zich moet voorstellen? Samen met de logopedist besteden wij hier spelenderwijs aandacht aan.

Wat is pragmatiek eigenlijk? ‘Pragmatiek is het vermogen om taalstructuur aan te passen aan de gesprekspartner, de context en de situatie’. (volgens Wegener-Sleeswijk en van den Dungen, 1994).

Wanneer er problemen zijn in de pragmatiek dan zien we dat kinderen hun taalgebruik niet kunnen aanpassen aan de situatie of de luisteraar. Vaak geven zij minder relevante informatie en is deze informatie chaotisch of juist te gedetailleerd. De kinderen springen tijdens hun verhaal van de hak op de tak waardoor zij minder of niet goed te volgen zijn. Vaak is de woordenschat of zinsbouw wel voldoende ontwikkeld, maar zien we dat de communicatie toch niet optimaal verloopt.

Chronologisch vertellen

Op 13 juli staat de workshop Chronologisch vertellen gepland. Is het vertellen van een verhaal voor uw kind niet vanzelfsprekend? Heeft uw kind moeite met het vertellen van een verhaal, of wil hij/zij eigenlijk geen verhaaltjes vertellen? Klopt de opbouw van een verhaal niet? Of is uw kind zoekende naar de juiste manier van vertellen? Alle kinderen doen tijdens deze workshop leuke en praktische oefeningen. Ze horen meteen hoe het bij andere kinderen gaat en hoe het (nog) beter kan. Via voorbeelden en tips leren ze spelenderwijs om een verhaal chronologisch te vertellen. Thuis kunnen de kinderen (samen met u) oefenen wat ze tijdens de workshop hebben geleerd.

Locatie

Deze workshops vinden plaats op onze locatie Verenigingsgebouw in Overasselt

Tijden

Alle workshops beginnen om 16.00u en duren tot 17.00u

U kunt uw kind opgeven via email, telefonisch of via de behandelend logopedist.