samenwerken - logopedie grave


Logopedie Grave en samenwerken

Logopedie is maatwerk. De ervaring leert dat voor de beste behandeling in de meeste gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist.  Wij geloven in samenwerken. Om die reden hebben wij zeer regelmatig contact (overleg) met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, artsen en andere (para)medici.

Toestemming

Uiteraard vindt overleg uitsluitend plaats met toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). Samenwerken is hierbij het sleutelwoord.

Voorlichting

Op verzoek verzorgen wij voorlichtingen voor ouders, peuterspeelzaal leidsters, leerkrachten en andere belangstellenden. Onderwerpen zijn o.a. spraak- en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen, taalstimulering (op de peuterspeelzaal/in de kleutergroep) en afwijkende mondgewoonten (o.a. duim-/vinger-/speenzuigen). Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wij werken multidisciplinair samen met een groot aantal organisaties

Logopedie Grave is lid van

logopediegrave-nvlf

logopediegrave-parkinsonnet

logopediegrave-kwaliteitsregister