Evaluatie van uw behandeling bij Logopedie Grave


Evaluatie van uw behandeling bij Logopedie Grave

Voor uw gewaardeerde evaluatie ziet u onderstaand het digitale evaluatieformulier van onze praktijk. Bij Logopedie Grave staat u als cliënt centraal. Hiervoor spannen wij ons iedere dag opnieuw in en wij hopen dat u dit eveneens zo heeft ervaren.

Wij stellen uw mening op prijs

Wij stellen uw mening bijzonder op prijs en zullen eventuele op- en aanmerkingen zeker als leerpunt meenemen.

Wilt u de verschillende onderdelen een cijfer geven van 1 tot 10, (1=zeer slecht – 10=uitstekend). Indien u bij een specifieke vraag een toelichting wenst te geven, kunt u dit doen in hetzelfde veld door na het cijfer een komma en uw opmerking te plaatsen.

Een voorbeeld

De bereikbaarheid van onze locaties [9, erg fijn er zijn veel parkeerplaatsen]

 • Persoonlijke gegevens

  Uw naam (verplicht)

  Uw emailadres (verplicht)

  Praktijk gerelateerd

  De bereikbaarheid van onze locaties

  De wachtruimte, voelde u zich daar op uw gemak

  De behandelruimte

  De wachttijd tot uw eerste afspraak

 • Behandeling en procedure gerelateerd

  Het intake gesprek

  De uitleg die u ontving over de onderzoeksresultaten

  De uitleg die u ontving over het behandelplan

  De uitleg die u ontving over de oefeningen

  Heeft de logopedist tijdens de behandelingen voldoende tijd en aandacht voor u of uw kind genomen

  Uw tevredenheid inzake de gebruikte materialen

  Uw tevredenheid inzake de oefeningen voor thuis

  De evaluatie momenten waarbij de voorgang besproken werd

  Het totale aantal van de benodigde behandelingen

  Het uiteindelijke resultaat van de behandelingen

  Het afrondingsgesprek

De samenwerking van onze logopedist met u en uw omgeving

Het contact tussen de logopedist en u

Het contact tussen de logopedist en uw kind (indien van toepassing)

Het contact tussen de logopedist en verwijzers, school en/of andere disciplines

Was er voldoende ruimte voor uw eigen ideeën en inbreng

Is de logopedist voldoende zorgvuldig met uw privacy omgegaan

De wijze waarop de logopedist u en/of uw kind motiveerde tijdens de behandelingen

De duidelijkheid over wat er van u werd verwacht tijdens de behandelingen

De wijze waarop de logopedist de behandelingen heeft afgerond

Hoe beoordeelt u uw eigen inbreng

De mate waarin u gebruik gemaakt heeft van de uitnodigingen tot persoonlijk overleg

De mate waarin u navraag heeft gedaan wanneer zaken u niet duidelijk waren

Heeft u gereageerd op de e-mails van de logopedist c.q. was deze interactie voldoende

Heeft u regelmatig en voldoende (met uw kind) volgens de tips van de logopedist geoefend

Heeft u (regelmatig) onze website www.logopediegrave.nl bezocht

Hoe waardeert u de informatie op onze website

Regelmatig verzenden wij een mailing, hoe waardeert u deze

Eventuele andere op- en aanmerkingen

 


aanmelden, aanmelden, hees, praten, schor, schreeuwen, spreken, stem is weg, stembandknobbels, stembandpoliepen, stembandverlamming, stemklachten, zingen, afwijkende mondgewoonten, beugel, duimen, mondstand, omft, open beet, orthodontist, over beet, spenen, tandarts, trainer, ALS, lotgenoten, meeting, MS, Overasselt, praten, soos, ALS, CVA, hartinfarct, hersenbloeding, MS, neurologie, Parkinson, stroke, drinken, eetprobleem, eten, kauwen, kokhalzen, slikken, spugen, zuigen, geen stem meer, hees, keelpijn, schor, stem, stemloos

 LO
LG
LC