Workshops en trainingen

Beschrijving workshops en trainingen

Wij verzorgen workshops omdat er regelmatig vragen ontstaan over allerlei aspecten binnen de logopedie. Deze vragen worden gesteld door individuele cliënten, ouders, onderwijzers, begeleiders en andere betrokkenen.

Individueel beantwoorden

Van oorsprong zijn wij gewend om individueel antwoorden te verstrekken. Wij merken echter in toenemende mate dat vragen zich herhalen en vaak afkomstig zijn uit soortgelijke groepen. Reden voor ons om groepsactiviteiten op te starten.

Diversiteit van bijeenkomsten

Bijeenkomsten voor onderwijzers op scholen, uitleg van specifieke thema’s voor collega (para)medici of een lotgenoten bijeenkomst voor mensen die getroffen zijn door afasie en hun directe omgeving.