Oro myofunctionele therapie

Oro myofunctionele therapie oftewel OMFT, is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van het functioneren van de spieren in en om de mond.

Afwijkende  mondgewoonten

Afwijkende  mondgewoonten verstoren het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling. Bij afwijkende mondgewoonten kunt u denken aan bijvoorbeeld foutieve slikgewoonten, mondademen en duim-/vinger-/speenzuigen. Vaak is ook de spraak niet correct (slissen/lispelen).

Meer dan een rij tanden

Een mond is meer dan een rij tanden: oromyofunctionele therapie is een vorm van logopedische therapie die erop gericht is alle mondspieren weer in evenwicht te brengen.

Wanneer beginnen

Actieve oromyofunctionele therapie kan gestart worden rond het 6e of 7e jaar. Bij jongere kinderen zal de logopedische behandeling met name gericht zijn op voorwaardentraining. Zoals het afleren van duimen of vingerzuigen en het aanleren van lipsluiting met een juiste tongpositie in ruststand.

Enig resultaat