Robothand-moet-mensen-met-een-beroerte-helpen-herstellen-Logopedie-Grave

Robothand moet mensen met een beroerte helpen herstellen

Europese wetenschappers komen met een robothand die gedragen kan worden door mensen die een beroerte hebben doorgemaakt.

De hand helpt de drager met fysieke training en dit moet leiden tot herstel. Daarbij worden de prestaties automatisch doorgegeven aan de arts.
Het onderzoek wordt geleid door de University of Hertfordshire in samenwerking met een aantal Europese partners, verenigd in script. Gezamenlijk werken de instituten aan een robothand voor mensen die kampen met de fysieke gevolgen van een beroerte. Vaak hebben zij na een hersenbloeding of -infarct fysieke problemen, met name bij de fijne motoriek in hun handen. De robothand moet dit helpen verbeteren.

Dat doet het apparaat door de drager te helpen met beweging. Het herhaaldelijk uitvoeren van bewegingen moet mensen met een beroerte helpen hun motoriek in hand en pols terug te krijgen: de robothand ondersteunt dit proces en stuurt ook de vorderingen naar de behandelend arts. Die kan dan op afstand het trainingsprogramma bijstellen.

Er zijn van de robothand twee prototypes ontwikkeld, die inmiddels ook al worden getest bij mensen. In een klinisch onderzoek werden 30 mensen voorzien van de hand, die deze gemiddeld 100 minuten per week gebruikten om te oefenen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of mensen na een beroerte ook fysiek verbeteren met hulp van de robothand.

Logopedie Grave heeft uitgebreide ervaringen met mensen die te maken hebben met een beroerte/CVA. Daarnaast werken wij nauw samen met revalidatie klinieken die “state of the art” technieken gebruiken zoals bijvoorbeeld de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Deze kliniek heeft sinds mei 2014 de unieke looprobot Lopes II in gebruik. Het vernieuwende van de LOPES II is dat de robot de patiënt tijdens de looptraining alleen ondersteunt waar het nodig is. LOPES II is ontwikkeld door een consortium bestaande uit de Universiteit Twente en de mechatronische bedrijven Moog en Demcon. Zie voor meer informatie: