Spraak-taalstoornissen - Logopedie Grave

Logopedie helpt kinderen verder, gemeente Hilversum geeft het goede voorbeeld.

Logopedie helpt kinderen verderSpraak-taalstoornissen - Logopedie Grave

Problemen met praten kunnen grote gevolgen hebben voor jonge kinderen als ze niet tijdig worden onderkend. Daarom worden op alle basisscholen in Hilversum kinderen van 5 jaar gescreend op spraak-taalstoornissen. Wethouder Erik Boog is erg tevreden over de aanpak die er nu in Hilversum is: “Na regionale bezuinigingen is de GGD gestopt met preventieve logopedie. Maar de gemeente houdt logopedie in Hilversum overeind. En dat is belangrijk. Logopedie helpt kinderen verder.”

Screening

De screening is in februari 2013 van start gegaan. Tot nu toe zijn er ruim 800 vijfjarigen onderzocht. Kinderen bij wie een spraak-taalachterstand of stoornis wordt gesignaleerd, krijgen een doorverwijzing naar een vrijgevestigd logopedist voor een logopedische behandeling. Deze behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Naast de screening van alle 5-jarigen op de basisscholen, zijn tevens kinderen tussen de 2 en 4 jaar onderzocht, die op het consultatiebureau komen. Boog: “Ik hoor van ouders en leerkrachten terug hoe blij ze zijn dat dit in Hilversum gebeurt. We voorkomen zo veel problemen.”

Achterstand

Als er bij kinderen een spraak-taalachterstand of -stoornis voorkomt, levert dit problemen op in hun communicatie met andere kinderen of volwassenen, waardoor ze niet goed begrepen worden. Het gevolg hiervan is dat een kind gefrustreerd kan raken wat onder andere gedragsproblemen kan
veroorzaken. Bovendien kan een taalstoornis ook leiden tot lees- en spellingsproblemen en leerproblemen of leerachterstanden.

Signaleren

Wethouder Boog: “In elke klas van 30 leerlingen zijn er ongeveer 2 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Preventieve logopedie is daarom onmisbaar bij het tijdig signaleren van spraak-taalstoornissen. Logopedisten leveren een belangrijke bijdrage als het gaat om de zorg van jonge kinderen. Bij de nieuwe preventieve aanpak voor de jeugdzorg hoort dan ook goede logopedie.”

Tevredenheid over aanpak Hilversum

Er is tevredenheid over de wijze waarop de gemeente Hilversum omgaat met spraak-taalachterstanden en logopedie. Logopedie Grave roept daarom alle Nederlandse gemeenten op dit voorbeeld te volgen. Logopedie Grave heeft al jarenlang het voortouw genomen en screent in overleg met scholen, kinderdagverblijven en dagopvang locaties periodiek de kinderen. Toch zijn wij van mening dat het onderwerp vroegtijdige herkenning veel meer aandacht verdient.

Twijfelt u over de spraak-taalontwikkeling van uw kind, neem dan contact met ons op. Door relatief eenvoudige tests kunnen wij vaststellen of de spraak-taalontwikkeling van uw kind past bij zijn/haar leeftijd. Indien er een achterstand wordt vastgesteld helpt Logopedie Grave door samen met u een behandelplan op te stellen om vervolgens middels diverse therapieën en ondersteuning uw kind weer op het juiste niveau te krijgen.