Aan-huis-behandelen - Logopedie Grave


Behandelingen bij u thuis

Dat het dagelijks leven niet vanzelfsprekend is, beseffen de meeste mensen  pas wanneer ze ergens problemen mee hebben. Bent u wellicht niet meer in staat om naar een van onze praktijk locaties te komen?  Dan bestaat er bij ons de mogelijkheid om u onder bepaalde condities  aan huis te behandelen. Gewoon in uw vertrouwde huiselijke omgeving!

Naast directe behandelingen geven onze behandelaars eveneens advies, voorlichting en instructie aan zowel verzorgers, familie als mantelzorgers.

Aan-huis behandelingen kunnen in de volgende situaties

Bij ontslag uit een ziekenhuis

Bijvoorbeeld als u een operatie heeft ondergaan en er heeft nog geen revalidatie plaatsgevonden. U kunt dan nog niet naar een van onze paktijk locaties komen.

Bij een chronische ziekte of aandoening

Chronische ziekten kenmerken zich veelal door regelmatig terugkerende symptomen die meestal niet (volledig) te genezen zijn. Chronisch ziek worden is een ingrijpende gebeurtenis die het leven in grote mate kan beperken. Chronisch ziek zijn vraagt om doorzettingsvermogen, aanpassing en uiteindelijk: aanvaarding. Hoewel dit geen gemakkelijke opgave lijkt, lukt dit de meeste mensen wel! Onze behandelaren kunnen op vele terreinen assistentie verlenen die tot aanzienlijke verlichting leiden.

Bij zorg in een terminale levensfase

Wij kunnen ondersteuning geven bij pijnklachten door massage en ontspanningsoefeningen. Bij benauwdheidsklachten kunnen wij ademhalingsoefeningen en gerichte adviezen geven zodat klachten verminderen.

Aan-huis-behandeling - Logopedie GraveVergoeding aan-huis behandelingen

Om voor vergoeding van aan-huis behandelingen in aanmerking te komen is een verwijzing van een (huis)arts of specialist noodzakelijk. Zonder een dergelijke verwijzing kunnen wij u natuurlijk ook aan-huis behandelen, de kosten worden dan echter rechtstreeks bij u in rekening gebracht.