AfasieCentrum


Beschrijving AfasieCentrum

Omdat mensen steeds ouder worden komen bepaalde ziekten vaker voor. Hoewel afasie geen ouderdomsziekte is komt het wel meer bij ouderen voor. De laatste jaren worden wij in toenemende mate geconfronteerd met dit ziektebeeld.

Wat is een afasiecentrum?

Het afasiecentrum is een expertisecentrum voor professionele zorg aan mensen met afasie en informatieverstrekking aan mantelzorgers.Afasie logo met schaduw

Doelstellingen van het Afasiecentrum

Professionele vraaggerichte zorg bieden aan mensen met afasie. Een steunpuntfunctie bieden, kennis en informatie verstrekken aan ieder die met afasie te maken heeft, waaronder mantelzorgers. Een expertisecentrum is gericht op het leven met communicatiebeperkingen door afasie.

Het Afasiecentrum helpt

Mensen met afasie en hun partners kunnen onder professionele begeleiding leren beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Iemand leert beter omgaan met de stoornissen, beperkingen, of handicap.

Ieder individu formuleert zijn eigen leerdoelen. Samen met anderen werkt hij aan zijn doelen. Hij kan zich optrekken aan lotgenoten om zijn eigen mogelijkheden te ontdekken en benutten. Door speciale oefenprogramma`s, gespreksgroepen, contact met lotgenoten en vrijwilligers krijgen ze ondersteuning bij het behalen van hun doelen. De groep stimuleert mensen zelfstandiger te functioneren.

  • “Ik wil weer een e-mail kunnen sturen”
  • “Ik wil mijn communicatiehulpmiddel in gesprekken leren gebruiken.”
  • “ik wil graag vrijwilligerswerk gaan doen, maar kan ik dat nog wel?.”
  • “Ik wil andere mensen vertellen wat afasie betekent. Hoe kan ik dit aanpakken?”
Dit zijn vragen die mensen met afasie kunnen hebben nadat ze helemaal zijn uitbehandeld in het revalidatiecentrum. Via het Afasiecentrum willen wij, samen met u, hulp bieden bij dit soort praktische vragen.

Ondersteuningsmogelijkheden

Het Afasiecentrum biedt professionele ondersteuning aan volwassenen met afasie. De ondersteuning is tijdelijk en is erop gericht de beperkingen veroorzaakt door de spraak- en taalstoornis te verminderen en de resterende communicatiemogelijkheden optimaal te benutten. Uiteraard heeft het lotgenotencontact voor de client zelf een belangrijke plek. Het Afasiecentrum geeft ook ondersteuning aan de mantelzorger in de vorm van lotgenotencontact en het verstrekken van informatie zoals bijvoorbeeld gespreksbijeenkomsten.

Meer over afasie…